ENERJİ VERİMLİLİĞİ  OPTİMİZASYONU

Enerji maliyetlerinin azaltılması ve sürdürülebilirlik odaklı faaliyetler; endüstriyel tesislerin optimize edilmesi ve uygun maliyetle işletilmesinde kilit rol oynamaktadır.

Küresel düzeyde artış gösteren enerji fiyatları ve sertleşen piyasa koşulları, tüm şirketlerin enerji tüketimini gözden geçirmeye zorlamaktadır. Bu noktada işletmelerin karlılığı, enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanmasına bağlı olmakta, dolayısıyla enerji verimlilik uygulamaları, işletmelerin gündemlerinde vazgeçilmez bir madde olarak bulunmaktadır.

Dalgakıran Kompresör, enerji masraflarını düşürmek için mevcut kurulu sistemlerinizi yerinde ölçmekte ve sistemlerinizin enerji performansını detaylı bir şekilde raporlamaktadır. Raporlama işlemi sonrasında işletmeleriniz için en uygun çözüm önerilerini tespit eden Dalgakıran Kompresör, işletmelerin basınçlı hava tesisatları için kayıp ve kaçakların giderilmesi dahil olmak üzere profesyonel enerji verimliliği danışmanlığı vermektedir.

Enerji Verimliliği Kapsamında Verilen Ölçüm Hizmetlerimiz:

  • Debi Ölçümleri
  • Kaçak Ölçümleri
  • Hava Kalitesi Ölçümleri
  • Enerji Analizi
  • Dew Point Ölçümleri