AR-GE

Kurulduğu günden bu yana yalnızca kendi tasarımı olan ürünleri üreten Dalgakıran, bunu temel ilkelerinden biri kabul etmiştir. Kendi ürünlerini tasarlama fikri, yıllar içinde oluşan ihtiyaca, teknolojik gelişmelere ve şirket politikalarına bağlı olarak AR-GE departmanının kurulmasına öncülük etmiştir. Dalgakıran AR-GE, üretimin mühendislik, uygulama ve dokümantasyon aşamalarındaki görevlerinin yanı sıra yeni ürün ve yeni teknoloji geliştirilmesi ile proje çözümlerine de destek vermektedir.

TEKNOLOJİ  & İNOVASYON

Dalgakıran Kompresör’ün AR-GE birimi; üretimin mühendislik, tasarım, uygulama ve dokümantasyon aşamalarındaki görevlerinden sorumlu olmasının yanı sıra yeni ürünlerin ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile proje çözümlerine destek vermektedir. Bugün 50’den fazla tam zamanlı AR-GE personeli bulunan Dalgakıran Kompresör’ün kadrosunda, doktora, yüksek lisans ve lisans mezunu genç mühendislerle birlikte AR-GE alanında tecrübe ve birikime sahip, deneyimli tasarımcılar ve teknikerler yer almaktadır.

Dalgakıran Kompresör’ün AR-GE ekibi, güçlü ve dinamik kadrosuyla yalnızca bugünün değil, aynı zamanda geleceğin teknolojisini de oluşturacak makineler üzerinde çalışmaktadır. Bu yaklaşıma paralel olarak, kendisine başarıyı ilke edinmiş yetenekleri kadrosuna katarak her geçen gün güçlenen ve büyüyen AR-GE ekibi, Dalgakıran Kompresör’ün ötesinde Türkiye için değer üretmeye hızla devam etmektedir.

Yeni ürün çalışmalarında fikir aşamasından seri üretim aşamasına kadar, tüm mühendislik hesapları, üç boyutlu detay ve konsept endüstriyel tasarımları, analiz çalışmaları, prototip çalışmaları, ağır şartlarda performans testleri, akustik testleri, termal testleri, ömür testleri, elektriksel ve fonksiyonel testleri en gelişmiş yazılımlar ve test/ölçüm donanımlarıyla AR-GE departmanı tarafından yapılmaktadır.

Dalgakıran Kompresör’ün hızlı gelişiminin ve uluslararası rekabette öne çıkmasının en önemli nedenlerin biri, AR-GE’ye verdiği stratejik önemdir. Dalgakıran Kompresör’ün, dünyadaki gelişmeleri yerinde ve hızlı takip edebilmek adına yaptığı yatırımlar, esasen kendi teknolojisini üreten ve en üst düzey kalitede, üstün makineler üretme tutkusundan kaynaklanmaktadır. Dalgakıran Kompresör, cirosunun yüzde 2’sini AR-GE harcamalarına ayırmakta ve sektöründeki rekabetçi konumunu daha da güçlendirerek dünyanın beş büyük kompresör üreticisinden biri olma hedefi yolunda hızla ilerlemektedir.

Tasarım

Fikir aşamasının ardından proje başlangıç kararı alınan yeni ürünler, sistemin tasarlanmasıyla birlikte, komponent seçimleri ve konsept endüstriyel tasarımlarının üç boyutlu detay tasarımları ile nihai tasarıma ulaştırılmaktadır. Ardından özel dijital uygumalar aracılığıyla analiz simülasyon, prototip ve test uygulamaları gerçekleştirilmekte ve son derece verimli çalışmalar ve etkin sonuçlar elde edilmektedir. Bu sayede prototip çalışmalarından çok hızlı sonuçlar alınmakta ve makinalar zaman kaybı olmaksızın test aşamasına alınabilmektedir.

Mekanik tasarımlara benzer şekilde, ürünlerin elektriksel projeleri ve kontrol sistemleri de 2 ve 3 boyutlu olarak ileri seviye yazılımlarla tasarlanmaktadır. Elektriksel projeleri uluslararası normlara göre dizayn edilen makinalar, her türlü elektriksel güvenlik önlemleri alınarak en iyi performansı sağlayabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Makine tasarımlarının yanı sıra basınçlı hava sistemleri konusunda da müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama görevini üstlenmiş olan AR-GE birimi, basınçlı hava sistemlerinin kurulacağı alanı üç boyutlu yazılımlarla birebir gerçeklikte tasarlamaktadır.
Analiz

Ürün tasarımı tamamlanan makinaların, çalışma koşullarında nasıl bir performans göstereceği konusunda değerlendirmede bulunmak için prototip aşamasından önce birçok konuda bilgisayar vasıtasıyla analizler yapılmaktadır. Bu kapsamda yapısal, akışkan, termal, katı cisim dinamiği, titreşim analizleri ve topoloji optimizasyonları gibi ileri seviye analizler ile kompresör tasarımında oldukça büyük öneme sahiptir. Örneğin; ürünlerin soğutma sistemleri tasarımı sırasında bu ileri akışkan ve termal analizlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bununla birlikte, yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalan kritik parçalar, çalışma koşulları göz önünde bulundurularak (aşırı termal dayanım ve basınç mukavemeti gerektiren koşullarda çalışacaklarından) ileri seviye akışkan ve yapısal analizlere tabi tutulmaktadır.


Prototip

Detaylı bir şekilde gerçekleşen Tasarım ve Analiz çalışmalarının ardından, birçok ayrıntı dijital ortamda öngörülmekte ve bu sürecin ardından prototip aşamasına geçilmektedir. Özel yazılımlar ve dijital programlar çerçevesinde yapılan bu detaylı çalışma sayesinde prototip aşamasında daha az problemle karşılaşılmakta ve bu sayede, prototip aşaması oldukça verimli bir şekilde gerçekleşmektedir.

Son dönemde yapılan yatırımlarla beraber, AR-GE departmanının kendi bünyesinde prototip üretme imkanı oldukça geliştirmiş, AR-GE departmanı kendi prototiplerini büyük ölçüde üretme kabiliyetine sahip hale gelmiştir.

Test

Tasarım ve Analiz çalışmalarının ardından oluşturulan prototip makinelerin performans testleri sırasında, ileri teknoloji termal kameralar aracılığıyla termal ölçümler yapılmakta, böylece analiz ve tasarım doğrulamaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ileri seviye enerji analizörleriyle makinelerin güç ve enerji tüketim performansları da ayrıntılı olarak ölçülüp değerlendirilmektedir. Endüstriyel ses ölçüm standartlarına sahip test odalarında prototiplerin ses ölçümleri ve gürültü analizleri son derece detaylı olarak yapılmaktadır.

Buna ek olarak, kritik noktalarda vibrasyon ve şok ile ilgili ölçümler yapılmakta ve veriler özel yazılımlarda analiz edilmektedir. Perfomans Testleri, Akustik Testleri, Titreşim Testleri, Sıcaklık Testleri, Basınç Testleri