Sosyal Haklar

Her pozisyon için planlanmış eğitim takviminin yanı sıra çalışanın ihtiyaçlarına yönelik özel eğitimleri de destekliyoruz.

 

sosyal-haklar

 

Ücretlendirme ve Ek Menfaatler

Çalışanlarımızın ücretleri performans değerlendirilmesi ve ekonomik göstergeler doğrultusunda yılda bir kez değerlendirilerek, güncellenmekteyiz.

Çalışanlarımıza yemek ve ulaşım imkanı, üniforma temini, revir ve işyeri hekimi sağlanmaktadır. 

Kariyer Planlaması

Çalışanlarımıza Dalgakıran organizasyon şeması içinde, performans değerlendirme sistemleri paralelinde dikey ve yatay kariyer fırsatları sürekliliği sağlıyoruz. Dönemsel performans değerlendirme analizleri kapsamında yapılan ikili görüşmelerde karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunarak çalışana özel planlamalar yapıyoruz. Açık pozisyonlar için önceliği, çalışanlarımıza tanıyarak şirket içi duyurusunu gerçekleştiriyoruz. 

Başarı Ödüllendirme Sistemi

Performans değerlendirme sistemleri sonucunda yüksek performans gösteren, öneri ve projeleri ile Dalgakıran’a katma değer sağlayan çalışanlarımızın motivasyon ve iş tatminini sağlamak amacıyla çalışanlarımızı ödüllendiren uygulamalar gerçekleştiriyoruz.

Çalışanlarımızın ücretleri performans değerlendirilmesi ve ekonomik göstergeler doğrultusunda yılda bir kez değerlendirilerek, güncellenmekteyiz. Çalışanlarımıza yemek ve ulaşım imkanı, üniforma temini, revir ve işyeri hekimi sağlanmaktadır.