İK Politikamız

Dalgakıran’ ın insan gücü ihtiyacını karşılarken, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

ik-politikamiz

 

İnsan Kaynakları İlkelerimiz

  • Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek, 
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve DALGAKIRAN’a bağlılıklarını ön planda tutmak, 
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, 
  • Sürekli eğitimlerle kişisel gelişimi desteklemek, 
  • Verimli bir iş ortamı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak,
  • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek.