Etik Değerler

Şirket içi ve dışı ilişkilerimizde karşılıklı saygı ve güvenle hareket ederiz. Çalışanlarımıza müşterilerimize ve iş ortaklarımıza karşı saygın ve onurlu bir tutum sergileriz.

Şirket politikamız çerçevesinde; gerek İş başvurusu ve işe alım süreçlerinde, gerekse iş ilişkilerimizde; insanların ırkına, inancına, politik görüşüne, etnik kökenine,  kişisel düşüncelerine, cinsiyetine, yaşam tercihlerine, medeni durumuna, yaşlarına ve engellilik hamilelik durumuna bakmaksızın adil bir şekilde herkese eşit olanaklar sunarız
Şirket Yönetimimiz ve çalışanlarımız hedeflerine ulaşırken; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Uluslararası hukuk kurallarına ve şirketimizin iş etiği kurallarına uygun hareket ederler.

Dalgakıran, çalışanlarının çalışma haklarına saygı gösterir. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ,İş Kanunu ve Uluslararası  hukuk kurallarının yanı sıra insani değerleri de göz önünde bulundurarak  hareket eder. Çocuk işçi çalıştırmaz, zorla  çalıştırmaz, yasal çalışma sürelerine  uygun hareket eder. Çalışanlarının emeklerine karşılık yasaların gerektirdiği her türlü ücret ve ödemeyi yapar. Ayrıca çalışanların işe olan katkıları oranında uygun görülen artı değerleri çalışanlarına sunar.

Çalışanlarımız görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizli tutulması gerektiğini bilir, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemleri alır. Şirkete ait basılı, kayıtlı belgeler, e-postalar, şifreler ve kodlar, sözleşmeler, satış ve satın alma teklifleri, şirket dışına çıkartılamaz, üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. İşten ayrıldıktan sonra da bu bilgilerin gizliği devam eder.

Çalışanlara ait kişisel bilgiler gizlidir, yetkililer dışında kimseye açıklanamaz.

Dalgakıran, ticari faaliyetlerini sürdürürken, herhangi bir menfaat sağlamak için yasalara aykırı olan usulsüz bir davranışta bulunmaz.
Dalgakıran çalışanları, müşteriler/tedarikçiler şirketin ticari ilişki içinde bulunduğu kişilerle özel iş ilişkisine giremez. Borç yada mal alamaz ve veremez. Ayrıca şirketi yükümlülük altına sokacak hediye, çek, tatil, indirimi vb gibi teklifleri kabul edemez. (Yılbaşı ve bayramlarda alınan kitap, ajanda, çiçek ve çikolata gibi hediyeler bu kapsamın dışındadır.)

Dalgakıran, çalışılan iş ortamında her türü iş güvenliği önlemini alır, çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini iş güvenliği konusuna eğitir.  İş güvenliği kurallarına uygun çalışılmasını takip eder ve denetler.
Uygulayacağı sistemler ve yöntemlerle çevreyi olumsuz şekilde etkileyecek kirletme risklerini azaltır ve olası kirliliğin yayılmasını önler.

Dalgakıran çalışanları, çevreye, topluma karşı duyarlı ve  sorumluluklarının bilincindedir. Sivil toplum örgütleri ve kamu yararına olan her türlü hizmette aktif katılım sağlamaya çalışır.

Dalgakıran,  en yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır. Sorunlara karşı duyarlıdır. Hızlı ve kalıcı çözümler üretir. En üst seviyede müşterinin güvenini kazanmayı hedefler. Müşterilere karşı verdiği sözleri yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.